duminică, 28 noiembrie 2010

Regulament-cadru

9 DECEMBRIE 
 Sesiune de Comunicari stiintifice pentru elevi

La cea de a 62-a aniversare a acestui eveniment, proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Fundaţia “Adolescenţa” organizează la Ploieşti, în data de 9 decembrie, sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru elevi, “Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”.


Pe parcursul organizării şi derulării acestei activităţi, avem în vedere:


1. Liceele participante vor selecta şi aviza cele mai bune lucrări prezentate la nivelul unităţii şcolare în vederea participării acestora la sesiune.
2. Forma de prezentare a lucrărilor poate fi, la alegere:


a. referat cu prezentare simplă
b. referat cu prezentare ppt (power point)
c. poster
d. miniexpoziţie de fotografie originală
e. joc de rol, etc.


3. Termenul de confirmare a participării şi a temei lucrării este 1 Decembrie 2010, pe adresa de email:
adolescenta08@yahoo.com, cu titlul “Drepturile omului, 2010” - urmând ca rezumatul lucrării să fie trimis în maximum 3 zile după această dată pe aceeaşi adresa.
4. Fiecare lucrare va fi prezentată organizatorilor atât pe suport de hârtie cât şi în format electronic, înainte de începerea sesiunii
5. Durata susţinerii 15 minute
6. Câştigătorilor li se vor acorda premii iar organizatorii vor înmâna Diplome de participare tuturor protagoniştilor acestei activităţi
7. Lucrările pot avea maximum 2 autori elevi


NOTĂ: Bibliografia şi sursele de informare utilizate în conceperea lucrării sunt obligatorii.


__________________________________________


Detalii la: http://www.adolescenta007.blogspot.com/


Contact: adolescenta08@yahoo.com


Tel. 0723 264699; 0767 010920

Niciun comentariu: