joi, 25 octombrie 2018

24 octombrie ZIUA ONU

Update

Ziua Națiunilor Unite a fost pentru noi, cât și pentru gazdele şi prietenii întâlnirii noastre, un prilej special de celebrare şi o reală bucurie de a transmite şi împărtăşi, cu tinerii elevi, preocupările mondiale ale omenirii, sub egida ONU.
În prezența conducerii Colegiului Spiru Haret, doamna prof. Ruxandra Noia și a doamnei prof. Cristina Dobrică, dirigintele clasei implicate direct, adolescenții de-a IX-a au participat interactiv la prezentările noastre.
Doamna Olivia Florescu, din partea IRDO, doamna prof. Aura Creițaru şi dl prof. Adrian Creiţaru, din partea fundației Adolescența, au făcut posibilă suscitarea interesulu i privind această redutabilă organizaţie mondială, ONU, constituită în anul 1945, cu sediul central la New York, având o structură de lucru extraordinară şi benefic distribuită pe glob, cu atribuţiuni deosebite privind dezvoltarea, pacea şi securitatea planetei, drepturile omului, combaterea sărăciei ş.a.

A doua temă s-a referit la summitul "Nelson Mandela" desfăşurat în prezenţa conducătorilor statelor si guvernelor lumii, în cadrul General Assembly, la 24 septembrie, la care România a fost reprezentată de preşedintele ţării. Declaraţia politică asumată de şefii de state şi guverne a ţărilor membre ONU în cadrul plenarei de înalt nivel, a fost preluată ca material de informare la CDI al bibliotecii şcolare.
Tot aici, copiii au fost părtaşi ai omagiului adus omului politic şi militant pentru pacea lumii, Nelson Mandela, cu ocazia centenarului nasterii sale, cât la semnificaţia Decadei pentru pace globală, 2019-2028, proclamată de acest summit, spre o convieţuire paşnică şi durabilă între popoarele lumii şi, de fapt, pentru prosperitatea pe termen foarte lung a omenirii planetei noastre.În încheiere, au fost prezentate de către iniţiatori, fotografii de la Palatul Naţiunilor Unite din Geneva, primul Centru dedicat drepturilor omului, construit în perioada 1929-1936, unde România are o misiune permanenta pe lângă Oficiul Naţiunilor Unite şi Organizaţiile Internaţionale cu sediul în Elveţia.

Prof. Aura Creiţaru
Foto: Fundaţia Adolescenţa/prof. Adrian Creiţaru

Niciun comentariu: