duminică, 12 noiembrie 2017

Human rights day 10 december


"Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home -- so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. [...] Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world." - Eleanor Roosevelt
http://www.un.org/en/events/humanrightsday/


"Unde, la urma urmei, încep drepturile universale ale omului? În locuri mici, aproape de casă - atât de aproape și atât de mici încât nu pot fi văzute pe nici o hartă a lumii. [...] Cu excepția cazului în care aceste drepturi au înțeles acolo, ele au înțeles puțin oriunde. Fără o acțiune concertată a cetățenilor care să le susțină aproape de casă, vom căuta în zadar progresul în lumea mai mare"

Niciun comentariu: