duminică, 7 iulie 2013

Ce este voluntariatul?

Pentru pregătirea voastră:
Înainte de a va înscrie în activităţi de voluntariat, vă recomand să citiţi legislaţia în vigoare, în special Legea Voluntariatului (2006).

" Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea"

"Voluntariatul este activitatea desfaşurată din proprie initiativă, prin care o persoană fizică îşi ofera timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată." (definiţia Pro Vobis)
http://www.voluntariat.ro/doc/legislatie_voluntariat/LegeaVoluntariatului2006.doc
Pregătind Ziua Voluntariatului, sala 13 CCD

Niciun comentariu: