vineri, 8 iunie 2018

“Să combatem poluarea cu plastice“

Ziua Mondială a Mediului"Planeta are nevoie de un mediu sănătos"


 Ziua Mondială a Mediului este sărbătorită anual pe 5 iunie. Această zi a fost instituită în 1972 la prima Conferinţă Mondială a Naţiunilor Unite consacrată problemelor protecţiei mediului. Conferinţa s-a desfăşurat sub deviza “O singură planetă” şi a reunit un număr mare de participanţi din 113 naţiuni reprezentate prin foruri politice, ştiinţifice, tehnice, culturale, guvernamentale şi neguvernamentale.Dintre realizările acestei conferinţe se numără înfiinţarea unui mecanism internaţional de coordonare şi supraveghere pentru mediu al ONU - Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu - (UNEP), cu sediul la Nairobi.Conform Declaraţiei de la Stockholm adoptată la Conferinţa de la Stockholm privind Mediul Uman "omul are dreptul fundamental la libertate, egalitate şi condiţii corespunzătoare de viaţă într-un mediu de o calitate ce permite o viaţă demnă şi bunăstare şi poartă  responsabilitatea de a proteja şi îmbunătăţi mediul pentru generaţiile prezente şi viitoare".
Sloganul  stabilit de Organizaţia Naţiunilor Unite sub care se celebrează Ziua Mondială a Mediului în 2018 este “Să combatem poluarea cu plastice“, având ca obiectiv conştientizarea opiniei publice asupra faptului că poluarea cu plastice este una dintre cele mai mari provocări de mediu ale zilelor noastre, statisticile arată că în anul 2050 vor exista mai multe materiale de plastic în oceane decât peşti.
Pentru a marca acest eveniment Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Fundaţia Adolescenţa a organizat la Colegiul "Spiru Haret" din Ploieşti, o manifestare cu tema "Planeta are nevoie de un mediu sănătos" la care au participat elevii claselor a IX de la colegiu împreună cu profesorii îndrumători, având drept scop  conştientizarea problemelor legate de mediu,  pentru a  promova o economie şi un stil de viaţă "verde" atât în rândul adulţilor cât şi în rândul tinerilor şi copiilor.
Elevii au urmărit cu viu interes materialul documentar prezentat în power point şi au aflat că responsabilitatea față de protecția mediului îi revine fiecăruia dintre noi și doar prin eforturi și acțiuni comune putem influenţa direct nivelul şi calitatea vieţii noastre. A urmat o dezbatere interactivă cu copiii care şi-au exprimat părerile asupra modului cum trebuie protejat mediul, promovarea principiilor ecologice şi dezvoltării durabile a vieţii în scopul asigurării unui viitor prosper şi sigur din punct de vedere ecologic.
Olivia Florescu,
Institutul Român pentru Drepturile Omului

Niciun comentariu: