marți, 20 iunie 2017

Omagiu lui Nichita

PANTA RHEI

Oh, privirea are sîmburi
ca și cum ar fi o fructă,
calul inimii pe dîmburi
de din iarba ei se-nfruptă.

Stau și nu mă clatin, stau
chiar în cercul de cuvinte
nenăscute ce erau
ca sămînța cea de linte,

Ca porumbul, ori ca grîul,
ori ca meteorul care
taie în pieziș pîrîul
cu semințe vechi de soare.

Panta Rhei, se-nfioară
tot ce curge, numai tu
în mijloc de vieți stai, țară,
pururea atunci și-acu.Grafica: Arh Crisanta MOCANUA POSEDA (II)

Îmi plac ceasurile
pentru că ele măsoară ceeace nu este;
sunt nebun după ceasuri
pentru că ele sunt nebune.
Ele sunt ghilotine
ale gîtului neființei,
dacă neființa ar avea un gît de neființă.
Îmi plac ceasurile,
sunt nebun după ceasuri,
pentru că sunt mici și mari,
groase și subțiri,
cu sunet cristalin
sau cu sunet de tinichea,
în numele a ceva
care nu este.
Îmi plac ceasurile
pentru că sunt disperate
fără pricină.
Ordinea cuvintelor, Editura Cartea românească, 1985

Niciun comentariu: