marți, 16 mai 2017

“Families, education and well-being”


"Ziua Internaționala a Familiilor din acest an se concentrează asupra rolului familiilor și politicilor orientate spre familie în promovarea educației și bunăstării generale a membrilor lor. Ziua este, în special, de a spori gradul de conștientizare a rolului familiilor în promovarea educației timpurii și a posibilităților de învățare de-a lungul vieții pentru copii și tineri" http://www.un.org/.

Ne-am alăturat comunităţii mondiale şi am marcat importanţa Zilei familiilor, considerându-ne de drept, parte responsabilă împreună cu prietenii şi simpatizanţii noştri, prin misiunea comună pe care o avem în devenirea culturală şi spirituală a copiilor şi tinerilor. Suntem aşadar interesaţi direct să ne implicăm în acţiuni pentru binele universal al omenirii, pe termen cât mai lung şi durabil. Să avem ce lăsa urmaşilor, în suflet, în minte, genetic.
Programul oferit de noi  "Sărbătoare! Lucru! Creaţie!" a vizat următoarele teme:

I. Familia-Scoala-Societatea civila: despre drepturile copiilor si tinerilor; - alocuţiuni / comunicări
II. Rolul bunei comunicări în cadrul familial şi intre familie şi Şcoală; - workshop  Migraţia economică; consecinţe: studii personale de caz
III. Ziua familiei mele: atelier de creaţie şi selecţie „Poveste de familie”; - concurs
 
S-au înscris în programul manifestării peste 60 de persoane: parteneri şcolari, elevi adolescenţi, părinţi, cadre didactice, formatori de opinie din Ploieşti: Colegiul Economic "Virgil Madgearu", prof. Simona LUPU - director şi prof. Brînduşa VASILE; Colegiul Tehnic "Toma Socolescu", prof. Alina BĂLAN - comunicare media "Aspecte teoretice şi experimentale ale migraţiei"; Colegiul "Spiru Haret", prof. Elena PĂUN; Colegiul Naţional "Jean Monnet", prof. Mihai BURLACU; Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică, prof. Simona IONESCU - director şi prof. Adriana NEDELCU; Şcoala Gimnazială "Sfântul Vasile", prof. înv. preşcolar Maria LEPĂDATU - comunicare media "Familia mea";  Şcoala "Sfânta Vineri", prof. dr. Monica IONESCU.Fotografiile prezintă imagini şi trăiri interesante, emoţie, bucuria întâlnirii, dorinţa de comunicare între tineri şi adulţi. Emulaţia de idei, dezbaterile pe tema emigraţiei, participarea la workshopul de educaţie parentală au fost momente sensibile şi pline de conţinut.
 Invitata noastră specială a fost Dna psiholog Dr. Iolanda GHEORGHIU, care a vorbit copiilor  despre "Suflet de adolescent în familia modernă", provocând dialoguri cordiale interesante.
De remarcat momentul DEBUT, constituit de prezentări din creaţia literară proprie: au fost medaliate pentru talentul lor şi aplaudate de public, cu frenezie şi încântare, elevele: CERNAT Roxana, poezie "O, mamă sfântă" şi DUMITRU Ana-Maria, proză "Efigie de zeitate maternă, purtătoare a tradiţiei vii", de la C.T. "T. Socolescu", coordonator Prof. Alina BĂLAN.
Ne-au mai încântat cu poezia şi stilul lor original doi tineri invitaţi,  membri importanţi ai cenaclului "Orfeu" al Bibliotecii  "Nicolae Iorga" Ploieşti:  Dănuţ RĂDUŢĂ şi Ştefan VLAD, elev la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul".
Participanţii au fost recompensaţi cu diplome şi premii dulci, oferite de organizatori, iar şcolile şi medaliaţii au mai primit un pachet consistent de reviste şi cărţi din partea Institutului Român pentru Drepturile Omului, I.R.D.O. - partener principal, reprezentat astăzi de Dna Olivia FLRESCU, cărora le mulţumim şi pe acceastă cale!
Pentru activitatea excelentă de parteneriat din ultimii 4 ani şi, în aplauele generoase ale participanţilor, Colegiului Economic "V. Madgearu" i s-a acordat Diploma de excelenţă şi trofeul "Ziua Internaţională a Familiei" din partea Fundaţiei Adolescenţa.
Medalia pentru Cel mai implicat coordonator i-a revenit cu prisosinţă profesoarei Brînduşa VASILE.  Sunteţi foarte harnici şi frumoşi şi vă iubim.

 V I V A T, C R E S C A T, F L O R E A T,
 Adolescenta!

 Felicitări Clasei a IX a S 5!

Pe curând, dragi prieteni!

F E L I C I T Ă R I   T U T U R O R ! 

Au consemnat: 
Aura Creiţaru şi Adrian Creiţaru
Impresiile voastre conduc la rosturi noi, vă aşteptăm cu drag: adolescenta08@yahoo.com

Niciun comentariu: